środa, 16 października 2013

Stonoga się uczy

W naszym przedszkolu nie tylko dzieci się uczą.
We wrześniu wszyscy  pracownicy Stonogi oraz Stonogi 2 wzięli udział w szkoleniu z psychologiem, zaś w październiku reprezentacja naszychprzedszkoli uczestniczyła w konferencji organizowanej przez Zespół Poradni nr 3 w Lublinie.