czwartek, 21 marca 2013

Pierwszy Dzień Wiosny

"Siadaj Zimo na sanki i uciekaj już.
Zabierz śnieżne bałwanki, zabierz wiatr i mróz ..."
Piosenkami i Marzannami pożegnaliśmy dziś Zimę.
Mamy nadzieję na szybkie przybycie ciepłej i słonecznej Pani Wiosny.